HR-seminarium-arbetsrätt, regler för anställning, arbetsmiljörätt mm

Biotech Umeå och Uminova Innovation inbjuder till ett halvdags HR-seminarium för VD:ar och blivande VD:ar i mindre bolag. seminariet vänder sig i första hand till nyföretagare/startup-bolag, inskrivna hos inkubatorerna Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator, men i mån av plats är även personer utanför ovan inkubatorer välkomna att delta.

Ett halvdagsseminarium för VD:ar och blivande VD:ar i syfte att deltagarna ska få en grundläggande och övergripande bild av arbetsgivarens och Vd:s ansvar inom områdena arbetsrätt och arbetsmiljö.

Tid och Plats
5 oktober 2017, kl. 13:00-17:00
Plats: P5 konferens i centrala Umeå
 

Anmälan

Obligatorisk föranmälan krävs senast den 28 september.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt för samtliga men antalet platser är begränsat varför vi förbehåller oss rätten, att vid eventuell platsbrist prioritera bolag från Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator. Kursdokumentation och kaffe ingår.


Vid utebliven närvaro eller vid avanmälan senare än 48 timmar utgår en "no-show"-avgift om 300 kr (ex. moms).

Kontakt; Upplysningar
Göran Lidgren, goran.lidgren@uminovainnovation.se, 0703-295718

Innehåll och upplägg
Seminariet hålls på svenska och innehåller en blandning av teoripass, praktiska case och gruppövningar, samt diskussioner och erfarenhetsutbyten. Följande moment ingår:

·       Grunderna i arbetsrätt; arbetsmarknadens parter, fackliga relationer

·       Regler för anställning; ingå och avsluta samt vanligaste ledigheterna

·       VD och chefers arbetsmiljöansvar; nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö

·       Nya krav på arbete mot diskriminering; aktiva åtgärder och lönekartläggning

·       De vanligaste misstagen och vad kostar de?

Föreläsare 

Malin Ung, HR Skills Stockholm AB. Malin är en senior HR konsult med över 20 års erfarenhet av HR området inom flera olika branscher och typer av företag. Malin är en mycket uppskattad och engagerad utbildare som de senaste åren fokuserat mest på arbetsrätts- och arbetsmiljö-utbildningar. Malin har genomfört såväl företagsanpassade utbildningar som öppna utbildningar via t.ex. Företagsuniversitet, Företagsekonomiska Institutet och Edge HR.

 

Notera att fältet Fakturaadress i anmälningsformuläret är obligatoriskt och måste fyllas i även om seminariet är kostnadsfritt enligt ovan info.

//

Calendar

06Sep

Information Meeting about Biotech Umeå Investment Day 2018

Info/sign up

12Sep

NLS Days 2017 - Nordic Life Science Days in Malmö and Copenhagen

Info/sign up

04Oct

Do Get Me Started

Info/sign up