Infoseminarie om Horizon2020 - kommande EU-program inom hälsa – Våga ta språnget!

Medtech4Health och SweLife bjuder tillsammans med Umeå Universitet och Västerbotten Läns Landsting in intressenter från industri, offentlig sektor och akademi till ett möte med fokus på att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns att ta del av EUs olika satsningar inom Hälsa och få konkreta tips på hur man går tillväga för att söka medel. Välkomna till en inspirerande förmiddag i dialog och interaktion med mötesdeltagarna!

Den som inte kan närvara är hjärtligt välkommen att följa seminariet i realtid via webben. För mer information klicka här


Anmälan till workshopen görs senast den 13 februari. kl.13 via e-mail till Ronnie Lundström ronnie.lundstrom@umu.se

Preliminärt program

9:00 Inledning och kort presentationsrunda Moderator Ronnie Lundström, CMTF/MT4H
9:20 Presentation av påverkansplattformen IMPACT Lena Strömberg, MedTech4Health
9:40 EU-utlysningar riktade mot små och medelstora företag EU SME Support Office, Stefan Dahlhielm
10:00 Öppna och kommande EU-program/utlysningar inom hälsa UmU Grants Office
10:20 Paus med fika
10:40 Presentation av EIT Health KI alternativt UU Innovation
11:00 Forskare berättar om deras erfarenheter av att söka EU-bidrag Erik Elmrot, UmU
11:30 Öppen diskussion och frågestund
12:00 Avslut och lunch

Calendar

14Mar

LOU-seminarium - Skriv ett vinnande upphandlingsunderlag enligt LOU

Info/sign up

22Mar

Heat Up med Therese Lundstedt

Info/sign up

22Mar

Speed Dating: Summer Entreprenuer

Info/sign up