LOU-seminarium - Skriv ett vinnande upphandlingsunderlag enligt LOU

Tjänster och varor för stora och mindre summor handlas upp enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Hur gör man för att delta och vinna en upphandling som utförs enligt LOU? Hur hittar man upphandlingar? Vad man ska tänka på vid anbudsgivning? Hur kan man som företagare ta del av ”kakan” när det gäller offentliga avtal, samt vikten av en bra dialog med den offentliga aktören?

Det är en del av de frågeställningar som kommer att beröras under det kostnadsfria seminariet onsdag den 14 mars

Organisatörer: Ett arrangemang av Biotech Umeå genom Uminova Innovation.

Föreläsare: Lorentz Karlsson, LoKa konsult AB. Lorentz har 36 års erfarenhet som upphandlare och upphandlingschef hos Umeå kommun och Umeå Universitet. År 2009 bildade Lorentz - Västerbottens Upphandlingsråd, tillsammans med Västerbottens Handelskammare.

Tid: 14 mars, kl. 13:00-16:00 (inklusive fika)

Plats: Björnsalen, Uminova Science Park, Tvistevägen 48, Umeå

Målgrupp: Mikro- och SME-företag; i första hand de företag, oavsett bransch, som på olika sätt är knutna till Uminova Innovation inklusive InfoTech Umeå, Biotech Umeå, North Sweden Cleantech och Enterprise Europe Network i Västerbotten eller till Umeå Biotech Incubator.

Språk: Svenska

Sista anmälningsdag: Onsdag 2018-03-07

Ur innehållet

  • LOU ur ett större perspektiv. De gemenskapsrättsliga principerna och varför vi har upphandlingsregler, inklusive lagändringar från 2017-01-01 och 2018-01-01.
  • Tröskelvärden, upphandlingsformer bl.a. innovationsupphandling, utvärderingsformer, standardavtal och ramavtal
  • Regler om annonsering och anbudsöppning
  • Att tänka på vid anbudsgivning
  • Uteslutningsfas, kvalificeringsfas, utvärdering och tilldelningsbeslut
  • Vanliga missar
  • Bra länkar


Möjlighet till uppföljande individuell rådgivning den 27 mars!

Enskild rådgivning planerad till tisdag den 27 mars, mellan kl 09:00 – 16:00, med 1 timme/företag: Den fördjupade rådgivningen vänder sig särskilt till dig som vill komma igång för att lägga anbud på offentliga upphandlingar och vill ha ytterligare rådgivning och stöd.
Prioriterade nyföretagare & startup-bolag, knutna till Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator (UBI), deltar fritt i enskild rådgivning– förutsatt tecknande av s.k. de minimisintyg, se nedan.
Övriga deltagare betalar 1000 kr (exkl. moms) för det enskilda rådgivningstillfället. Vid ev. av-anmälan, efter den 20 mars, för enskild rådgivning till den 27 mars, debiteras 1000 kr oavsett om knytning av bolaget finns eller inte finns, till Uminova Innovation eller till UBI.

För ytterligare information: Kontakta Kurt Strömgren, kurt.stromgren@uminovainnovation.se


OBS! Ange i rutan ”övriga synpunkter” vid anmälan till den 14 mars om du har intresse av ytterligare rådgivning den 27 mars.

Om försumbart stöd (de minimis-stöd): Arrangemanget subventioneras via statsstöd genom Uminova Innovation och Biotech Umeå. Stödet för den enskilda rådgivningen uppgår i detta fall till 1000 kr/deltagare för enskilt företag. Stödet är ett s.k. försumbart stöd ("de minimis") och ett företag får max ta emot 200,000 Euro i försumbart stöd under en ackumulerad 3-årsperiod. Rent praktiskt innebär deltagande att ert företag ska fylla i en blankett, ifall det inte är gjort tidigare, där det framgår vilka försumbara stöd som företaget har fått de senaste 3-åren samt att firmatecknare bekräftar att företaget har tagit emot detta finansiella stöd från Uminova Innovation.

 

At the moment we  have some problems with the application form, please contact Göran Lidgren, goran.lidgren@uminovainnovation.se, to register.

 

 

 

 

//

Calendar

14Mar

LOU-seminarium - Skriv ett vinnande upphandlingsunderlag enligt LOU

Info/sign up

22Mar

Heat Up med Therese Lundstedt

Info/sign up

22Mar

Speed Dating: Summer Entreprenuer

Info/sign up