Uptoit

uptoit är ett företag som arbetar med forskning, utveckling, och försäljning av Internetbaserade produkter/tjänster. Dessa produkter och tjänster är företrädesvis ämnade för friskvård och rehabilitering.Vår syn på friskvård och rehabilitering, är att dessa aktiviteter, på ett enkelt och naturligt sätt skall kunna integreras i vardagens ordinarie arbetsuppgifter. Vi vill med våra tjänster stimulera och stödja individen i utförandet av dessa aktiviteter.
 
Contact details
Tvistevägen 47, 907 19Umeå
Phone: +46 90 34 92 600